Iskolaérettség

Az iskolaérettség szempontjai

 

 • ép érzékszervek
 • jó ceruzafogás, könnyed eszközkezelés
 • az elemi mozgások összerendezettsége
 • jó egyensúlyérzék
 • pontos finommozgások
 • kézdominancia (jobb-bal)
 • jó térérzékelés
 • térirányok felismerése térben és síkban
 • reprodukáló képesség térben és síkban
 • soralkotás, sorritmus folytatása
 • szem-kéz koordináció
 • iránykövetés képessége (íráshoz, olvasáshoz)
 • biztos alak-és háttér megkülönböztetés
 • alak, forma, szín, nagyságállandóság felismerése
 • Gestalt látás
 • azonosság felismerés
 • különbözőség felismerés
 • analizáló, szintetizáló képesség
 • átfordító képesség
 • általános tájékozottság
 • beszédkészség
 • gondolkodás, – probléma megoldó gondolkodás
 • emlékezet, vizuális – auditív
 • figyelem
 • szocializáció
 • feladattudat
 • jó kudarctűrő képesség

Iskola előkészítő

Az iskola előkészítő foglalkozások célja, hogy az 6-7 éves korú gyermeknek megkönnyítse az iskolakezdést.

„Nem az a célunk, hogy gyermeke gyorsan megtanuljon írni és olvasni, hanem hogy elsajátítsa mindazokat a képességeket és készségeket, amelyekkel biztos alapokra fektetjük az iskolai tanulás folyamatát.”

Mikor menjen iskolába a gyermek?

Az iskolaérettség megállapítása összetett kérdés, melyben minden fontos szempontot érdemes megvizsgálnunk.

Tényleg csak azon múlna, hogy okos és ügyes? Vagy talán azon, hogy 6 éves lett? Menni vagy maradni?